Voorwaarden, Zeehuisjes

1. Alles in de zeehuisjes  is afgestemd op een comfortabel verblijf voor twee. Het ontvangen en laten logeren van familieleden, vrienden of (on)bekenden in de zeehuisjes is nadrukkelijk niet toegestaan. Uit overwegingen van veiligheid en hygiëne is het niet toegestaan huisdieren mee te nemen.

2. In het zeehuisje is schoon bed-, bad- en keukenlinnen aanwezig bij aankomst.

3. Het zeehuisje wordt schoon opgeleverd bij aanvang huur. De huurder draagt zorg dat het huisje opgeruimd wordt teruggeleverd. Dit betekent dat de vaatwas is gedaan en het geheel een opgeruimde indruk maakt. Indien het appartement naar het oordeel van de beheerder niet conform deze richtlijn wordt opgeleverd, wordt hiervoor EUR 60,00 in rekening gebracht, zijnde de kosten van het opruimen.

4. Het huisje kan tussentijds schoon gemaakt worden voor een prijs van EUR 30,00 per persoon. Voor dat bedrag worden tevens de bedden verschoond en nieuw badlinnen verstrekt.

5. Op verzoek kan een extra set badlinnen worden verkregen voor EUR 15,00 per set.

6. Verblijven in de zeehuisjes  geschiedt geheel op eigen risico. Eventuele aangerichte schade aan het zeehuisje, de inrichting van het zeehuisje of zaken die bij het appartement horen, veroorzaakt door de huurder, komt voor rekening van de huurder. Het eigen risico bedraagt EUR 300,00.

7. Vakmensen hebben de zeehuisjes met de beste materialen zo comfortabel en veilig mogelijk gemaakt. De huurder wordt echter wel gevraagd rekening te houden met de rust en privacy van de buren.

8. Roken is in alle ruimten van het zeehuisje verboden. Ook het gebruik van open vuur, barbecues en het branden van kaarsen is niet toegestaan.

9. Bij niet naleving van de regels behoudt de verhuurder zich het recht voor de huurder te verzoeken het zeehuisje onmiddellijk te verlaten, zonder zich tot restitutie van de betaalde huurgelden te verplichten.

10. Betalings- en annuleringsvoorwaarden: Wij verzoeken u vriendelijk 50% van de huursom binnen vijf dagen na uw boeking over te maken. De restbetaling voldoet u uiterlijk zes weken voor de aankomstdatum. Bij korte termijnboekingen – zes weken of korter voor de huurperiode – dient de gehele huursom binnen vijf werkdagen overgemaakt te worden. Bij boekingen op de zeer korte termijn (korter dan 10 dagen voor aanvang van de huurperiode) dient de gehele huursom per omgaande overgemaakt te worden. Het bedrag moet uiterlijk drie dagen voor aanvang van de huurperiode op onze rekening staan.

Bij annulering tot zes weken voorafgaand aan de gereserveerde datum, brengen wij 50% van de huursom in rekening. Bij annulering tussen zes en drie weken voorafgaand aan de gereserveerde datum, betaalt u 70% van de huursom, daarna vindt geen restitutie plaats. Wij geven u in overweging bij uw verzekeraar een annuleringsverzekering af te sluiten.